Jak fungujeme

Jsme dobročinná organizace, nemáme žádné zaměstnance, fungujeme pouze na bázi dobrovolnictvíKaždý, kdo s fungováním nadačního fondu pomáhá, tak dělá ve svém volném čase

Finance pro své klienty získáváme od drobných přispěvatelů a navazujeme kontakty i s většími podnikatelskými subjekty. Připravujeme různé aukce, benefiční akce a pořádáme materiální sbírky.

Veškeré finance, které od svých dárců dostaneme, používáme výhradně na pomoc našim klientům a na pokrytí případných nákladů s touto pomocí spojených. Chceme, aby naše hospodaření bylo maximálně průhledné, proto využíváme výhradně transparentní účty.

O pomoc může náš nadační fond požádat kdokoli, komu do života vstoupila rakovina a dostala ho tak do finanční či sociální tísně. Každou žádost posuzujeme opravdu pečlivě a spolupracujeme i s odborníky z řad lékařů. Pomoc každému vybranému klientovi schvaluje správní rada nadačního fondu.

Věříme, že naše činnost má smysl a že společně s našimi partnery pomůžeme našim klientům zvládat každodenní boj s nemocí.