Náš tým

Nadační fond Naděje pro Tebe nemá žádné zaměstnance. Nicméně fond sám o sobě bez přispění zapálených lidí fungovat nemůže. Je třeba zajistit komunikaci s příznivci a veřejností (internetové stránky, Facebook, atd.), vedení účetnictví, organizaci aktivit jako jsou třeba dobročinné aukce, kontakt s žadateli o podporu i těmi, kdo už jsou v naší péči. V neposlední řadě je také nutné vyhledávat podporu z řad sponzorů.

To všechno by naše zakladatelka Květa Saturová sama zvládat nemohla, proto ji pomáhá několik dobrovolníků. Dělají to ve svém volném čase, bez nároku na odměnu a v některých případech s ohledem na zdravotní stav.

Koordinátorkou nadačního fondu je Eva Světničková  – stará se o správu webových a FB stránek, psaní článků, administrativu, kontakt s žadateli, vyřizování žádostí o podporu, organizaci chodu nadačního fondu, pomoc s vyhledáváním možných zdrojů podpory našich klientů, organizaci charitativních aukcí.

Nikol Černá je novou členkou našeho týmu. Stará se o materiální sbírky, vyhledává možné zdroje podpory nadačního fondu a také jezdí do Motolské nemocnice masírovat maminky nemocných dětí :-).

Chcete-li někoho z nich kontaktovat, využijte prosím naši adresu info@nadejeprotebe.cz a do předmětu zprávy napište jméno, komu je zpráva určena. Děkujeme.