Základní informace

Název:                      Nadační fond Naděje pro Tebe
Sídlo:                        Karlova 455/48, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČO:                           03299368
Správní rada:       Květa Frolíková – předsedkyně správní rady                                                                                                   Jana Trusková – členka správní rady                                                                                                                 Alena Kobylková – členka správní rady

Nadační fond zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou N 1159