Naše poslání

  • Zabezpečujeme a poskytujeme finanční, materiální a jinou hmotnou pomoc lidem trpícím nádorovým nebo jiným zhoubným onemocněním, kteří se nacházejí ve finanční či sociální tísni, kterou nejsou s to v důsledku svého onemocnění řešit.
  • Poskytujeme finanční, materiální a jinou hmotnou pomoc členům rodin, jejichž člen trpí nádorovým onemocněním nebo které v důsledku nádorového onemocnění přišly o člena rodiny, jakož i těm, kteří o nemocného pečují a v důsledku toho se nacházejí ve špatné finanční či sociální tísni.
  • Podporujeme lidi, kteří se vlivem nádorového onemocnění dostali do finanční či sociální nouze.
  • Přispíváme ke snaze o návrat lidí do plnohodnotného života po prodělaném nádorovém onemocnění nebo po ztrátě blízkého z důvodu nádorového onemocnění.
  • Šíříme osvětu v oblasti problematiky nádorových onemocnění a s tím souvisejících sociálních dopadů.