Finanční dary pro Naději pro Tebe si odečtěte od základu daně

Finanční dary věnované Nadačnímu fondu Naděje pro Tebe si můžete odečíst od základu daně takto:

Fyzické osoby:

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu)

Právnické osoby:

Od základu daně, snížené dle § 34 zákona o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu)

Potvrzení, které slouží jako doklad o přijetí daru, vám rádi vystavíme. Máte-li o ně zájem, napište nám prosím na info@nadejeprotebe.cz

Do předmětu uveďte „DANĚ“, a do zprávy pak tyto údaje:

• Jméno a příjmení dárce
• Datum narození nebo IČ
• Darovaná částka (pokud jste poslali více plateb, pak jednotlivé částky)
• Číslo účtu, na který jste dar poslali

Potvrzení budeme zasílat na začátku příštího roku.

 

1 komentář u „Finanční dary pro Naději pro Tebe si odečtěte od základu daně

Komentáře nejsou povoleny.