Archiv rubriky: Archiv 2014

Zde najdete veškeré aktuality zveřejněné v roce 2014.

Vyřizujeme poděkování od Elišky

Pro Elišku jsme na podzim pořádali materiální sbírku. Povedlo se a my vám všem nyní tlumočíme poděkování, které nám poslala její maminka.  Z kufříku i ostatních dárků prý byla Eliška nadšená!

Jsme moc rádi a děkujeme také. Elišce přejeme do nového roku hlavně zdraví a štěstí!

10887926_10202241808446680_493178880_n

Dar z Nučic vystačí pro celé dětské nemocniční oddělení!

V sobotu 20. prosince 2014 vyvrcholila v obci Nučice sbírka pro onkologicky nemocné děti. A vyvrcholila skutečně důstojně – nádherným Adventním koncertem. Místní lidé dali dohromady úžasnou sbírku hraček, které postupně rozdělíme mezi nemocnice v Hradci Králové, Olomouci, Brně a Praze. Navíc obdržela Naděje pro Tebe příspěvek pro děti v celkové výši 8 000 Kč. Z takové částky dokážeme vykouzlit překvapení pro celé jedno dětské oddělení! Z celého srdce děkujeme.

A jak celý večer vypadal? To nám opět povypráví Květa Saturová, která měla tu čest zúčastnit se celé akce osobně:

„Do obecního domu v Nučicích jsem byla pozvána na vánoční trhy spojené s krásným vystoupením komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA. Hned při vstupu do Lidového domu v Nučicích na mě dýchla vánoční a přátelská atmosféra. Celý dům voněl purpurou a na stolech byly rozloženy krásné ručně dělané výrobky. Byla jsem moc mile uvítána a hned potom jsem se měla podívat na hračky, které obec vybrala na podporu onkologicky nemocným dětem. Dostala jsem ze sebe pouhé – jeeeeeeee! Tolik krásných hraček mi zkrátka vyrazilo dech!  

V 17 hodin začal samotný program. Ve velkém sále zavládlo ticho a během chvíle se rozezněly nádherné písně pěveckého sboru. Vystoupení tu krásnou atmosféru ještě umocnilo. Pak jsem byla pozvána na podium já. Přizvala mě paní Zelenková (pozn. dáma, která se o celou akci pro Naději pro Tebe zasloužila) spolu s panem starostou Kubíkem. Dozvěděla jsem se, že přímo na místě se na dobrovolném vstupném vybralo 3 500 Kč. Nato si vzal slovo pan starosta a dodal, že obec tuto částku dorovná finančním darem na rovných 8 000 Kč! V tu chvíli se mi malém zastavilo srdce, nemohla jsem se ubránit dojetí. Moc ráda jsem na místě vysvětlila, o jak obrovskou pomoc se jedná – tato částka nám totiž vystačí na nákup věcí pro celé jedno nemocniční oddělení!

Touto cestou bych chtěla moc poděkovat paní Martině Zelenkové, která se sama za obec Nučice ozvala a nabídla pomocnou ruku. Velice si toho vážím. Veliké díky patří také panu starostovi Kubíkovi za poskytnutí finančního daru od obce. A nesmím zapomenout na všechny, kdo se podíleli realizaci toho krásného Adventního koncertu. Děkuji také všem, kdo přinesli hračky, a všem, kdo se sbírkou měli práci.  

Do Nučic jsem jela velmi unavená, jelikož za poslední dny toho bylo opravdu hodně. Odjížděla jsem však znovu nabitá a s krásným pocitem.  Jsem ohromně šťastná, že někdo takto pomáhá právě nám, tak malému nadačnímu fondu. V dnešním komerčním světě, kde dárci prahnou spíše po své reklamě, se to hned tak nevidí.  

Už teď se těším do Nučic zase, třeba příští rok, třeba i při úplně jiné příležitosti. Děkuji a na shledanou.“

 

         10863488_10202221879668473_1260633043_n  10859716_10202221879588471_788432032_n

 

Společně jsme potěšili děti z plzeňské nemocnice

Hematoonkologické oddělení Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni je prvním nemocničním zařízením, které jsme se rozhodli podpořit. Shodou okolností vyšel termín naší pomoci právě na vánoční období, takže se úplně nabízelo překvapit děti na jejich vánočním setkání. To se konalo v neděli 14. prosince 2014.

Do nemocnice jsme samozřejmě nejeli všichni, za Naději pro Tebe se do Plzně vydala Květa Saturová v doprovodu Jitky Srnové. My jsme Květu požádali o informace pro náš článek a ta to tak pěkně sepsala, že to ani nemůžeme měnit. Rádi se s vámi proto podělíme o její zážitky:

Do Plzně jsme jely s autem naloženým dárečky pro děti. Měla jsem informaci, že na besídce bude celkem 36 dětí, takže jsem měla pro jistotu připravených 40 balíčků plných ovoce a sladkostí. Den předem jsem to všechno nakoupila v Makru a až do 4 hodin ráno balíčkovala. Vzali jsme s sebou také 2 plné pytle plyšáků, které nám pro děti poslali lidé podporující Naději. Sama nemocnice pak na naše otázky, s čím bychom jim mohli nejlépe pomoci, odpověděla velice skromně – materiál na tvoření (modelína play-doh, penály, laminovačka). Vše se nám podařilo splnit, takže k plyšákům a balíčkům přibylo ještě 10 penálů, celkem 64 modelín v různě velkých baleních a hlavně laminovačka a k tomu 500 kusů folií.

Po příjezdu nás čekalo moc hezké uvítání od pořadatelů. Měli připravený krásný program pro děti – klauni, divadlo – takže i my dospělí jsme zůstali po celou dobu nehybně sedět a sledovat.

Na besídce jsme samozřejmě i hodně fotily. S ohledem na soukromí dětí a jejich rodičů zde zveřejníme jen fotky, kde děti nejsou focené v detailu. Věříme, že to pochopíte. Vynasnažím se popsat alespoň atmosféru a pocity, které jsem na besídce cítila.

Ještě během programu pro děti, vešel do sálu chlapec (asi 3 roky) s rouškou na puse. Chlapeček byl po ukončení léčby. Neskutečně se mi stáhlo srdce a měla jsem touhu ho obejmout a říct mu, jak je silný a statečný. Ale nebylo třeba, děti to berou opravdu tak, jak to přijde. To jen my dospělí známe okolnosti. Ze všech dětí byla cítit pokora. Ačkoli ani na jednom z nich byste nepoznali, že si už v tak málem věku prošly něčím tak hrozným, setkaly se se slovem rakovina, leukémie… Možná nejvíc mě dojalo, že tam byla i maminka se 6 měsíčním chlapečkem. Avšak vím, že je nemůžu litovat, protože lítost nemají rádi. Jsou silnější než kdokoli z nás zdravých.

Nejkrásnější na setkání pro nás bylo, že děti měly ze všeho ohromnou radost. Každý si našel toho svého vysněného plyšáka a také nám slíbily, že dostaneme jejich první zalaminované obrázky na památku. Už se na ně moc těšíme!

Po příjemném rozdávání dárku a trochu radosti jsme se ještě přesunuly přímo do plzeňské nemocnice v Lochotíně. V budově s nápisem „F“ jsme odevzdaly zbytek dárečků, plyšáků a dárky pro hematoonkologické oddělení. Domů jsem odjížděla zase o něco bohatší a zase s větší pokorou.

Při návratu jsem pevně objala své děti a řekla jim, jak jsem neskutečně šťastná, že jsou zdraví. V takovou chvíli si to člověk opravdu uvědomí. Děti, které jsem v Plzni poznala, jsou ohromně silné a stejně tak i jejich rodiče, ani si to nedokážu představit.“  

A nám už stačí doplnit už jen fakta: za balíčky a dárky pro děti jsme utratili 8 000 Kč. Další kroky a hlavně pomoc Naděje pro Tebe budou směřovat do Fakultní nemocnice Hradec Králové, pak do Olomouce, Brna a nakonec Motola. To vše ale postupně až v roce 2015.

Přejeme všem dětem a jejich rodičům, aby se každý den mohli společně radovat a smát jako tomu bylo na vánočním setkání. Hodně zdraví a štěstí!

Plzen_2

Předání dárků Kačence a trhy ve Vrchlabí očima Květy Saturové

V pátek 12. prosince ráno jsem vyrazila směr Vrchlabí. Místní základní škola ten den pořádala tradiční Vánoční trhy (část výdělku se již dříve rozhodli věnovat Kačence) a já jsem byla pozvaná jako host. Zároveň mě čekalo i jedno významné setkání – poprvé jsem měla osobně potkat Kačenčinu maminku Kateřinu a předat jí jménem Naděje pro Tebe vánoční dárky.

Celou cestu jsem se strašně těšila. Na zmíněné Vánoční trhy, které mají tak dlouholetou tradici, a hlavně na to, že je tady někdo, kdo pomáhá společně s námi. V kufru jsem vezla dárky pro Kačenku a nemohla se dočkat, až je Kateřině předám.

Když jsem dorazila před základní školu ve Vrchlabí ul. Školní, dýchla na mě nostalgie. Před 15 lety jsem zde stála naposledy ještě jako studentka. Teď jsem se sem o to raději vracela. Ve škole jsem poznávala známé tváře kantorů, protože od doby mé školní docházky se pedagogický sbor téměř nezměnil. Na chodbách už děti připravovaly a zdobily své výrobky a s natěšenými výrazy vyčkávali na příchod rodičů.

Samotné trhy začaly v 15 hodin. Během chvíle nebylo možné v uličkách pořádně projít a já z toho byla dojatá a šťastná. Tolik lidí, kterým není naše Kačenka lhostejná! Prodávala se spousta krásných věcí,  které vyrobily sami děti, a ani já jsem neodolala a nakupovala a nakupovala. Bylo jasné, že na Vánočních trzích nejsem naposledy a že se téhle krásné tradice ráda zúčastním i za rok. Z trhů jsem odešla asi půl hodiny před jejich ukončením. Chodby byly stále plné lidí a já se jen nostalgicky podívala do dlouhých chodeb a nevěřila jsem… byla jsem šťastná!

Velké poděkování patří všem, kdo za touhle akci stojí – všem učitelům, zástupkyním ředitele Mgr. Blance Kajčevské a Mgr. Magdě Šubrtové a v neposlední radě panu řediteli Mgr. Janu Palátkovi za milé přijetí. Děkuji i všem žákům základní školy a jejich rodičům, kteří nás přišli podpořit. Na tuto školu jsem vždy moc ráda vzpomínala a po dnešku budu vzpomínat o to raději.

Má další cesta vedla ke Kateřině, mamince Kačenky. Do té doby jsme se znaly jen po telefonu. Otevřela mi drobná brunetka a radost byla určitě na obou stranách. Při vybalování dárků pro Kačenku její maminka plakala dojetím a já měla co dělat, abych neplakala také. Snažila jsem se být Kateřině oporou. Pocit štěstí, který mnou projel, vidět maminku plakat radostí a dojetím, je nepopsatelný. Že i v tak těžké chvíli cítí maminka radost, kterou jsem se jí snažila předat ve formě dárků od lidí, kteří podporují Naději pro Tebe. Ani ve snu si nedokážu představit, co musí Kateřina prožívat. Snaží se být silná a opravdu i silná je. Vlastně oni všichni jsou – Kateřina, její přítel i Kačenka. Soudržnost této rodiny je maximální a to je moc dobře. Kateřina děkovala a byla vděčná, ale ono není vlastně za co… Tyhle radosti jsou tou největší odměnou a hnacím motorem dělat ještě něco víc a hlavně dělat to dál, protože ta práce má smysl.

Z dárku jsem se radovala stejně, jako kdybych je kupovala pro své dítě. Tedy ona Kačenka vlastně naše je – je pod těmi pomyslnými křídly Naděje pro Tebe. Takže mám z věcí pro ni i já upřímnou radost. Nemohu se dočkat, až uvidím fotky, jak se z nich raduje i Kačenka. Ať už za ní letos Ježíšek přijde kdykoli!

Květa Saturová

Pozn: V den zveřejnění tohoto článku ještě nevíme, jak Vánoční trhy dopadly. Určitě vás budeme informovat, jakmile výsledek budeme znát. 

Předání dárků Kačenčině mamince

10846601_10202172450192767_253082600_n

Fotografie z Vánočních trhů ZŠ Vrchlabí

10863733_10202172095703905_1580896734_n IMG_5805 1979691_1509027836038019_4873811364527074350_n

A toto jsem si koupila na trzích já 😉               10814262_10202173243372596_947403661_n

 

Poděkování obci a ZŠ a MŠ Malý Újezd

Na sobotu 29. 11. 2014 letos připadl termín pravidelného Vánočního jarmarku, který již počtvrté pořádala obec Malý Újezd spolu s místní Základní školou a Mateřskou školou.

Letošní ročník byl významný i pro Naději pro Tebe. U školního stánku mohli návštěvníci koupit mimo jiné naše placky či přispět drobným finančním darem. Zároveň se dozvěděli, jaké má Naděje pro Tebe poslání a koho podporuje.  

Celkem se tak podařilo vybrat přes tisíc korun 

(600 Kč – prodej placek a 480 Kč dar pro Jitku na Vánoce).

A co víc, v Mateřské školce se navíc rozhodli, že spolu s dětmi napečou vánoční cukroví pro Jitku a Štěpánku. Celá akce se povedla, a co víme od Jitky a hlavně jejích dětí, cukroví je výtečné 🙂

Jakou radost měli u Srnů (Jitka a její nejmenší dvojčata) z plyšáků, které dostali, i z vynikajícího a krásně nazdobeného cukroví můžete vidět sami na přiložených fotografiích.

Mnohokrát děkujeme dětem i zaměstnancům ZŠ a MŠ Malý Újezd za toto krásné vánoční překvapení. Děkujeme i obci Malý Újezd v čele s hodným panem starostou, že nám umožnili účast na Vánočním jarmarku. A své díky posíláme i naší dobrovolnici Martině Kufové, která Naději pro Tebe ke všem těmto skvělým lidem přivedla.

Za Naději pro Tebe přejeme do Malého Újezdu krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Srnky

Finanční dary pro Naději pro Tebe si odečtěte od základu daně

Finanční dary věnované Nadačnímu fondu Naděje pro Tebe si můžete odečíst od základu daně takto:

Fyzické osoby:

Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu)

Právnické osoby:

Od základu daně, snížené dle § 34 zákona o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. O daních z příjmu)

Potvrzení, které slouží jako doklad o přijetí daru, vám rádi vystavíme. Máte-li o ně zájem, napište nám prosím na info@nadejeprotebe.cz

Do předmětu uveďte „DANĚ“, a do zprávy pak tyto údaje:

• Jméno a příjmení dárce
• Datum narození nebo IČ
• Darovaná částka (pokud jste poslali více plateb, pak jednotlivé částky)
• Číslo účtu, na který jste dar poslali

Potvrzení budeme zasílat na začátku příštího roku.

 

Aukce vynesly 90 601 Kč, děkujeme!

Charitativní aukce jsme spustili na konci října 2014. Veškeré předměty, které jsme nabízeli, jsme dostali darem od našich příznivců. Je až neuvěřitelné, že za necelé dva měsíce se nám jich sešlo přes 300 a prodaly se za, alespoň pro nás, astronomickou částku 90 601 Kč!

Ze srdce proto děkujeme všem, kdo nám nabídli do aukce něco ze svých pokladů. Neméně pak děkujeme těm, kdo tyto věci vydražili, častokrát za neuvěřitelné částky. A náš dík patří i vám všem, kteří jste se aukcí účastnili, byť jste zrovna nevyhráli. Vy všichni jste strůjci toho báječného výsledku.

Aukce nás bavily i osobně. Některé z vás jsme díky nim poznali blíže a víme, že i mezi vámi klíčí nová přátelství. Přejme si proto, aby se nám i v příštím roce dařilo přinejmenším stejně dobře. 

Už se na to, a hlavně na vás, moc těšíme 🙂

Aukce 2014_aktualita

Vánoční dárky pro Jitku, Kačenku a Štěpánku

Část toho, co máme přichystáno pro Kačenku, jsme vám už ukázali. Právě dnes proběhlo předání a my vám již brzy přineseme podrobnosti včetně fotografií.


10835247_1508681762739293_6424369772455878148_o

 

Jak vidíte, nechybí ani  hotovost z konta Naděje pro Tebe

Finanční dárek dostane i Jitka se Štěpánkou. Navíc dostanou z transparentního účtu vyplaceny také částky, za které se vydražily věci darované oběma dámami do charitativní aukcePodařilo se je vydražit celkem za nádherných 5 992 Kč a je fér nenechávat je na kontě, když jsou za věci, které darovaly právě holky. 

To, že můžeme rozdávat takové vánoční dárky, je hlavně vaše zásluha!

Děkujeme.

 

Maminka Kačenky děkuje!

Kačence naštěstí nenaděluje dárky jen Naděje pro Tebe. Spolu s námi na ni myslí i další lidé, kteří jí postupně nosí dárky sami.

Rádi vyřizujeme poděkování od Kačenčiny maminky:

Touto formou bych chtěla MOC poděkovat lidem se srdíčkem na pravém místě. Z plyšáků, které Kačence donesli osobně, už Kačce vytvořili celou plyšovou ZOO. Moc si toho vážíme.

A jak se Kačence daří?

Naše Kačenka má v tuto chvíli protonovou terapii za sebou. Terapii snášela dobře! Jsem přesvědčena, že velké díky patří skvělému personálu za jeho přístup – a to jak v protonovém centru, tak motolské nemocnici. A neodmyslitelně velkou oporou je právě rodič. V našem případě je to tatínek, který je tam po celou tu dobu s ní.
Za pomoci fyzioterapie a ergoterapie
 Kačenka udělala velký pokrok, co se týká mobility. Je čím dál šikovnější
.

Minulý týden jí byla provedena separace kmenových buněk z krve. 3. 12. následovala první série chemoterapie ze čtyř. I přes chemoterapii, kdy byla unavenějšíospalejší a trpěla nechutenstvím, to Kačenka ještě pořád zvládá „zatím v dobré náladě“. Jestli to tak jde vůbec napsat :).
2.
 série je plánovaná kolem Vánoc. Vypadá to, že Ježíšek bude muset na Kačenku počkat. On si ale na tu naši statečnou bojovnici počká, moc rád! :)“

Držíme pěsti 🙂

kacenka s pandou

Rozhovor s Květou Saturovou a pozvánka na Adventní koncert v Nučicích

Přečtěte si zajímavý rozhovor s Květou Saturovou, zakladatelkou Naděje pro Tebe, v Nučickém zpravodaji. Zpravodaj je obsáhlý, proto jsme pro vás rozhovor ofotili. Najdete to níže.

Obec Nučice se zapojila jako první do sbírky pro onkologicky nemocné děti. V sobotu 20. 12. 2014 budou v rámci  Adventního koncertu hračky předány Naději pro Tebe. Koncert se koná od 18:00 v místním Lidovém domě, kdo můžete, nenechte si tuto událost ujít.

Nučický zpravodaj

 

Jaký byl Zumba marathon pro Naději?

Jedním slovem – PARÁDNÍ!

Vše naplánovali, vymysleli a skvěle zorganizovali Martin a Brigita Hybšovi. Samotná akce proběhla v Litoměřicích 7. prosince 2014. 

Pro Jitku se Štěpánkou se podařilo získat nádherných 14 210 Kč! Děkujeme.

ZUMBA_SEK

Pro vás, kteří jste tam nebyli osobně, přinášíme alespoň kousek té energie a nadšení a to přímo slovy organizátora MartinHybše:

Proč že jsme to dělali? Je to snadné, Zumba mi změnila život, dala mi spoustu štěstí ať již pracovně, nebo soukromně. Díky ní jsme se s Bibi (pozn. Brigita Hybšováseznámili a máme úžasnou rodinu (já z prvního vztahu 2 děti, Bibi 1 a společně 5 měsíční dvojčata). No a tohle je jeden ze způsobů, jak to moje štěstí můžu předat dál.

Není to první akce, každý rok se snažím uspořádat minimálně jednu a na dalších se účastním jako host. ALE, tato akce byla pro mě zlomová. Příběh Štěpánky a Jitky se mě nějak zvláštně dotknul, chytil mě a po tom, co jsme si s Bibi vyměnili několik zpráv s Květou, nebylo co řešit. Dokonce jsme se rozhodli, že se pokusíme udělat ze Zumba marathonu pro Naději pro Tebe předvánoční tradici. 

Okolo celé akce bylo spousta zařizování. Já si vzal na starosti techniku a instruktory, ale Brigit se ujala toho horšího – zapisovala rezervace, sháněla tombolu, komunikovala s okolím. Za to zaslouží velký dík.

Na marathonu kromě mé maličkosti vystoupily také 2 úžasné instruktorky:

Martina Zelinková – člověk s velkým srdcem, se kterým se známe také skrze Zumba charitu, již 4 roky pořádá na Smržovce velký maraton – letos se tam s přispěním sponzorů vybralo přes 82tis!!!  Přitom sama si prožila velice těžké zdravotní období.

Katka Mezerová z Kladna – pro mě obrovské překvapení, neskutečná energie a úžasně milá osoba, která to však taky neměla v životě jednoduché.

Na akci tančilo 55 lidí, kteří celý sál naplnili neskutečnou energií a vydrželi celou dobu „blbnout“ s úsměvem 😀

Celá akce nebyla jen o Zumbě, chtěli jsme také vybrat nějaké peníze pro Jitku a Štěpánku. Část peněz jsme získali z prodeje vstupenek a další část byla z prodeje lístků do tomboly. Těch se prodalo neskutečných 216!  Poslední část tvořily dobrovolné příspěvky do kasičky, kterou jsem nosil 2 týdny před akcí na svoje běžné lekce.

Celkově se povedlo, po odečtení nákladů na pronájem sálu a propagaci, „vydělat“ nádherných 14 210!

Všem, kdo nám pomáhali, patří velký dík. A Květě, Jitce a Štěpánce přejeme spoustu síly a energie – Holky, jste opravdové hvězdy!

Za Naději pro Tebe jela do Litoměřic protáhnout tělo Květa Saturová, večer pak akci komentovala takto:

Vážení přátelé a kamarádi, tak jsem před chvilkou dorazila domů ze Zumba marathonu v Litoměřicích, kde dneska nechali kus sebe strašně fajn lidi, pro maminky co jsou pod Nadějí – Štěpánku Richterovou a Jitku Srnovou. Jsem neskutečně nabitá energií a moc děkuju všem, co se na tomto krásném večeru podíleli. Nemalé díky patří Martinu Hybšovi a Brigitě Hybšové. Jsem šťastná, že jsem vás poznala osobně a děkuji vám, že jste tohle všechno uskutečnili. Děkuji také instruktorkámMartině Zelinkové a Katce Mezerové (jejichž tempo pro  bylo nepochopitelné). Jsem plná dojmů, jedním slovem jsem ŠŤASTNÁ !!!!!  Moc děkuju !!! Za holky!

Bude nám ctí, pokud budeme považovat tuto akci za začátek nádherné tradice. 

Děkujeme a těšíme se napřesrok 😉

ZUMBA

Co se chystá pro Kačenku

Delší dobu jsme vás neinformovali o naší nejmenší – o Kačence. Neznamená to, že jsme na ni nemysleli. I pro ni samozřejmě chystáme vánoční dárečky od Naděje pro Tebe. Malou ochutnávku vám ukážeme už nyní:

10846983_734379599979436_1818479167_n

 

Kačenčin příběh navíc oslovil i základní školu ve Vrchlabí, kde Kačenka bydlí, a jejím prostřednictvím i rodiče místních dětí.

ZŠ Vrchlabí pořádá v rámci projektu „Pomáháme potřebným“ už 12. ročník vánočních trhů.

Pro letošní rok odhlasovali, že pomoc v podobě části utržených peněz bude určena právě pro naši KačenkuTrhy se budou konat na škole 12. 12. 2014 od 15 hodin

Děkujeme a moc přejeme, ať se trhy vydaří. A dětem z Vrchlabí krásné Vánoce a bohatého Ježíška

index.1

O předání dárků Kačence stejně jako o tom, jak dopadly vánoční trhy ve Vrchlabí, vás budeme určitě informovat.

Co se děje kolem Naděje pro Tebe?

Dneska nebudeme psát o tom, kolik se pro koho vybralo peněz, ani o tom, kdo další je potřebuje… dokonce ani nechceme primárně nikomu děkovat….a to je co říct, protože děkovat je vždycky komu.

Dnes se s vámi chceme podělit něco, co se daří tak nějak samo a mimoděk.

V záplavě našich aukcí se objevila jedna možná méně nápadná akce, ale o to zajímavější. Jde o kurzy pletení. Pravda, Naděje pro Tebe zde nezískala žádné tisíce, jako třeba v jiných aukcích, ale i přesto máme právě z těchto kurzů obrovskou radost! Zjistili jsme, že je fajn, když se setkáváte, že jste naladěni na podobnou notu nejen tady ve virtuálním světě FB, ale i v reálném životě. A to je víc, než cokoli jiného.

S nápadem uspořádat kurz přišla Veronika Činčerová. Moc se jí líbily na rukou pletené šály od Jitky Písařovicové a navíc se chtěla seznámit s někým z FB skupinky. Jitka ráda souhlasila a kurz byl na světě. Postupně se ho zúčastnila nejen Veronika, ale i Věra Pinkavová, která na něj jela přes půlku republiky. Obě dámy se samozřejmě velmi rychle naučily plést na rukou, to nás vůbec nepřekvapilo. Mile nás spíš překvapily jejich ohlasy na kurz, o které se chceme podělit i s vámi: 

kurz

Veronika:

Aukce přinášejí víc než jen peníze! My s Jitkou jsme toho příkladem 🙂 Někdy si říkám, jestli už mě nemá plné zuby, když si pořád kvůli něčemu píšeme, a to už nejen ohledně pletení. A kurz? Úplně super od příchodu po odchod. Přijdu na kurz s obavou, která ze mě opadává snad po 2 vteřinách, co s Jitkou mluvímA odcházím s příjemným pocitem, že něco nového umím a hlavně že jsem poznala spřízněnou duši. Prostě více podobných akcí.“

Věra:

Myslím si, že tady ve skupince jsme všechny hodně empatické. Ať už ty, které své věci dávají do aukcí, nebo ty, které je draží. Původně jsem se těšila na to, že se naučím něco nového (tím myslím pletení), ale setkání s Jitkou mi dalo hodně i po psychické a duševní stránce. Je to jeden z nejúžasnějších lidí, které jsem měla možnost poznat. Být doktor, tak setkání s Jitkou předepisuji místo antidepresiv.

Jitka:

Již dvě dámy jsem si pustila do soukromí a z obou mám neuvěřitelně super pocit. Naděje pro Tebe má opravdu skvělé členy. Fakt to bylo včera super a to, že paní Věra cestovala přes republiku, také o něčem svědčí. Jsem opravdu ráda, že jsem Veroniku a Věru poznala. Díky nápadu uspořádat kurz, jsem poznala naprosto fantastické osobnosti. Nechci o ně přijít a moc ráda je kdykoli zase uvítám.“

Moc si přejeme, aby Naděje pro Tebe znamenala něco dobrého i v životě našich přátel a příznivců. Budou-li díky Naději vznikat nová přátelství, je to to nejcennější, co vám můžeme nabídnout. 

A na závěr přeci jen jedno poděkování – Jitce Písařovicové, že do celé akce šla, pozvala si k sobě domů tehdy úplně cizí dámy a věnovala jim svůj volný čas. Děkujeme 

PS: Chcete-li se ještě zúčastnit zmíněného kurzu pletení na rukou, máte možnost – 15. 12. 2014 se koná poslední kurz. Rovnou z něj si můžete odnést hotovou šálu a třeba ji věnovat někomu k Vánocům. 

Přihlásit se můžete zde: Kurz pletení na rukou.

V Jesenici byla zahájena veřejná sbírka pro Jitku

Je to neuvěřitelné, ale zase jsme se o kousek rozrostli. Tentokrát velmi děkujeme obci Jesenice, že nám pomáhá s realizací veřejné sbírky pro Jitku a sami ji ještě rozšiřují.

Sbírka tak bude probíhat nejen na náš transparentní účet, ale i formou zapečetěné pokladničky umístěné na místním Obecním úřadu. Do pokladničky bude možné přispívat minimálně do Vánoc. 

Více o sbírce v Jesenici se dozvíte zde.

Ke sbírce pro Jitku se samozřejmě můžete přidat i vy, stačí poslat peníze, které jí chcete věnovat, na transparentní účet číslo 2700686188/2010. Do zprávy pro příjemce napište heslo JITKA.

Všem srdečně děkujeme.

POZOR – Pozastavujeme sbírku hraček

Všichni, kdo na nás a hlavně na nemocné děti myslíte a chcete jim věnovat nějakou hračku, odložte prosím jejich odesílání do Nadačního fondu Naděje pro Tebe. Sbírku hraček až do odvolání pozastavujeme.

Hračky totiž chodí na domácí adresu Jitky Srnové. Jak víte, Jitku pořád zlobí nemocná ruka, takže jí dá dost práce všechno přetřídit a některé hračky dokonce i vyprat a usušit. Určitě si dovedete představit, že obzvlášť v tomto předvánočním čase to zvládá jen s vypětím sil. A my ostatní v Naději pro Tebe po Jitce ani nemůžeme chtít, aby měli doma o Vánocích zastavěné prostory krabicemi a pytli.

Děkujeme za všechny již zaslané hračky, některé z nich jsme poslali Elišce a další také poputují k novým majitelům. Sbírku hraček určitě zase obnovíme, budeme vás o tom včas informovat. 

V současné době je možné předat hračky do sbírky pro náš nadační fond, která probíhá v Úsobrnu na Blanensku. Chcete-li někomu předat hračky okamžitě, vyberte si zatím prosím jinou neziskovou organizacinemocnici nebo podobné zařízení.

Děkujeme za pochopení a hlavně za vaši stálou podporu!

Dětem pomůže i obec Úsobrno

Moc rádi vám představujeme další obec, která se přidala k Nadačnímu fondu Naděje pro Tebe s materiální sbírkou.

 Místní děti se zapojí darováním hraček pro děti onkologicky nemocné. Samozřejmě, že také jejich rodiče a ostatní dospělí mají možnost se ke sbírce přidat. 

Vybírat se budou hračky, pleny a vlhčené ubrousky.

Máte-li to do Úsobrna na Blanensku blízko, přidejte se. Sbírka potrvá na místním Obecním úřadě až do 31. 12. 2014.

nadějě

Děkujeme!

Nadělujeme Elišce

Malá Eliška to nemá v životě zrovna jednoduché. Už podruhé bojuje s rakovinou, prodělává chemoterapii a tráví hodně času v nemocnici.

Před časem jsme se rozhodli, že pro ni uspořádáme materiální sbírku. Jsme moc rádi, že se nám ji podařilo dotáhnout do konce právě nyní, kdy se blíží Vánoce. 

Elišce jsme připravili všechny dárky, které se pro ni podařilo shromáždit. Jsou překrásné, nechybí ani ty, které patří k jejím vysněným (prasátko Pepa a hlavně kufřík s myškou Minnie).

Navíc jí Naděje pro Tebe zakoupila vitamíny a zdravotní potřeby a předala i finanční dar, který Elišce přišel na transparentní účet.

Velice děkujeme všem, kteří jste se rozhodli udělat Elišce radost, vážíme si vaší pomoci.

Elišce přejeme hodně zdraví a krásné Vánoce 🙂

IMG_8307-1IMG_8331

Pozn: Delší dobu se nám nedařilo předat dárky Elišce osobně. Nejprve tomu bránila nemoc Květy Saturové, nyní je pro změnu Eliška se svou maminkou neplánovaně v nemocnici. Rozhodli jsme se proto poslat jí dárky přes PPL jakmile bude Eliška z nemocnice doma.

 

 

Příběh Jitky Srnové

Jitku jsme před časem představili jako jednu ze skvělých žen, které pomáhají Naději pro Tebe fungovat. Všichni ji máte určitě spojenou s perfektně fungujícími aukcemi. Vidíte, jak se na vás směje z té úžasné fotky, co má na facebooku. Víte, že má skvělou velikou rodinu, krásných 5 dětí, úžasného muže a veselé pejsky k tomu. 

1969228_714819215268808_423071428231678856_n

Co už tak vidět není, je fakt, že Jitka je také jedna z maminek, které má Nadační fond Naděje pro Tebe ve své péči. Rakovinou onemocněla zřejmě již před více jak deseti lety. Nicméně léčbu lékaři zahájili až loni v létě. A to léčbu radikální – totální výměnu ramenního kloubu a části zasažených kostí spolu s okolními tkáněmi. Od té doby je Jitčina pravá ruka ne zcela funkční a Jitka musela zůstat v invalidním důchodu. 

Možná vás napadne otázka, proč lékaři Jitku neléčili dříve, proč musela rakovina postoupit tak, že nebyla jiná možnost terapie? 

Odpověď najdete v jejím příběhu: 

Vše začalo vlastně úplně banálně. První bolesti pravé ruky se objevily v roce 2003lékaři tehdy Jitce diagnostikovali zánět šlach. Léčba obstřikem a klidovým režimem ale nepomohla, bolest se stále vracela a bohužel i stupňovala. Jitka vyzkoušela několik lékařů. Setkala se u nich ale hlavně s nedůvěrou. Její potíže byly označovány za psychosomatické, dostala doporučení na psychiatrii. V jedné ordinaci si dokonce mysleli, že jimanžel týrá. Po čase byla Jitce diagnostikována prodělaná trombóza. Závěr byl jasný – bolest je při trombóze normální, zvykněte si! 

Po 3 letech byla Jitka na dně. Bolestí nemohla spát, celé noci proplakala, žádný lék jí už nezabíral. Teprve zpětně bylo zjištěno, že na jednom z výsledků prodělaných vyšetření bylo už tehdy jasně patrné ložisko v nemocné ruce. Bohužel zůstalo nepovšimnuto.  

Až teprve v červenci 2013 lékaři rakovinu objevili! Nejdříve si mysleli, že Jitka má v ruce metastázi nějakého jiného primárního nádoru. Tato možnost byla nakonec vyloučena a Jitce byl diagnostikován vzácný světlobuněčný chondrosarkomJitka je zřejmě jediná pacientka v ČR s touto diagnózou.

Nemá tedy žádné srovnání, neví, jak se nemoc bude chovat v budoucnu. Nádor má odoperovaný, bolesti ale trvají. Má předepsané silné opiáty, díky kterým to lépe snáší.

Řeší samozřejmě hlavně své děti. O rakovině jim už řekla, aby nebyly zmatené, co se s maminkou děje. Vědí to i nejmladší teprve osmiletá dvojčata. 

Rok po operaci se Jitčiny bolesti opět postupně zhoršují. Celkově je Jitka hodně malátná a unavená. V nejbližší době ji čeká další vyšetření. V době, kdy píšeme tento příběh, ještě nevíme, jak dopadne. Můžeme jen držet pěsti!

Aktualizace leden 2015: Od ledna 2015 už Jitka Naději pro Tebe nepomáhá. Svůj volný čas se rozhodla věnovat sama sobě a hlavně své velké rodině, což jí samozřejmě schvalujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

 

Přijďte podpořit holky na charitativní Zumba Marathon

Děkujeme manželům Hybšovým, že myslí na naše holky Štěpánku  a  Jitku všechny vás srdečně zveme na  charitativní Zumba Marathon

10690347_10202075036956497_6993622047033684506_n
VSTUPNÉ: 200,-
Bohatá tombola od partnerů akce….
HOSTÉ:
Martina Zelinková a Katka Mezerová
zakladatelka Naděje pro Tebe – Květa Saturová

POČET MÍST OMEZEN, závazné rezervace pouze na:
brigita.ha@seznam.cz, 605 720 576

 

Naše aukce mají smysl

Dobročinné aukce jsme spustili hlavně na popud našich příznivců. Z jejich častých ohlasů jsme věděli, že by chtěli onkologicky nemocným pomáhat s námi, ale nemohou přispívat finančně. Z toho vzešel nápad uspořádat charitativní aukci na Facebooku. Povedlo se a nezůstalo jen u jedné. 

Dražíme necelé 3 týdny, od té doby jsme vydražili 67 předmětů. Téměř všechny si našly svého nového majiteleVýherci aukcí společně s dárci tak podpořili Naději pro Tebe částkou  22 757,00 Kč a naše aukce stále pokračují.  Děkujeme. 

Sami jsme překvapeni, jak různorodé a pestré naše aukce jsou. Dražíme nejen hračky nebo šperky, ale například i zahradní nábytek, poukaz na masáž či čerstvý domácí chléb. Největším hitem našich aukcí je originální ruční výroba.

Zapojit se do našich aukcí můžete i nyní. Určitě tam najdete třeba pěkný dárek pod stromeček. Stačí přidat se k naší skupině na Facebooku, vybrat si nějaký předmět a začít dražit. 

Stále moc stojíme i o pomoc v podobě darování předmětů do aukce. Postup je skutečně jednoduchý – pošlete nám jeho fotografii a stručný popis. My vše zveřejníme a teprve po připsání peněz na účet nadačního fondu svůj dar odešlete novému majiteli. Můžeme vám samozřejmě uhradit i vynaložené poštovné. Obrovskou výhodou je, že si platbu můžete sami zkontrolovat – náš účet je transparentní a je veden u Fio banky.

Veškeré peníze použijeme výhradně a pouze pro onkologicky nemocné, které podporujeme. O jejich čerpání vás budeme informovat.

Děkujeme všem, kdo nám darovali jakýkoli předmět do aukce. Vaší důvěry si vážíme.

Děkujeme i stále rostoucímu počtu členů naší aukční skupiny. Je to pro nás zavazující. Ze všech sil se proto snažíme, aby se vám nabízené věci líbily, a svou přízeň jste nám zachovali.

Květa Saturová je ženou roku 2014

S ohromnou radostí vám oznamujeme, že naše zakladatelka Květa Saturová se stala ženou roku 2014 volenou časopisem Žena a život.

Naši příznivci to určitě vědí, protože Květě k tomu titulu svým hlasováním pomohli, ale my to chceme volat do světa 🙂

Tento týden vyšlo nové číslo časopisu Žena a život, kde se můžete podívat, jak to naší Květě sluší, ale hlavně si tam přečtete rozhovor s ní a s naší Jitkou Srnovou, která Květu nominovala.

Gratulujeme!

ZenaRoku_05_ZZ23 (kopie) ZenaRoku_01_ZZ23 (kopie)

Foto: Anna Kovačič pro Žena a život

Kdo nám pomáhá – část druhá

Dnes se prosím seznamte s Martinou Kufovou. Její jméno vám také určitě není cizí. Budete ji znát jako tu dobrou duši, která sama od sebe organizuje materiální sbírku pro Štěpánku a Jitku na Facebooku. Je to také ona, která nám často připomíná, jak je důležité pomáhat a co pro to můžeme udělat. 

Martina pomáhá Nadačnímu fondu Naděje pro Tebe s vedením účetnictví. Založila také místa, kde je možné osobně přebírat placky nadačního fondu. Bez ní bychom se zkrátka určitě neobešli.

Martinu jsme poprosili o pár slov k tomu, proč se rozhodla nadačnímu fondu pomáhat bez nároku na honorář:

K mojí aktivitě pro Nadační fond Naděje pro Tebe mne přivedly hned dva důvody. Asinejdůležitějším důvodem byla  osobní zkušenost s marným bojem s rakovinou mé kamarádky Zdeny, která onemocněla leukémií. Naše společně prožitá těhotenství i první dny, týdny a měsíce života našich téměř stejně starých dětí, nás tenkrát se Zdenou pevně spojily. O to víc mne zasáhla zpráva o jejím onemocnění. Přestože jsem se snažila jí pomáhat, jak to jen šlo, její boj nebyl úspěšný. Když byly jejímu chlapečkovi čtyři roky, zemřela. Tehdy mi při mojí snaze jí pomoci velice chyběla jakási opora, třeba právě ve formě takové nadace jako je ta naše. Druhým důvodem, proč se snažím zapojit do činnosti této nadace, je podle mne špatný postoj státu k této věci. Domnívám se, že jeho přístup k tak těžce nemocným lidem je nepřiměřený a neposkytuje ani jim ani jejich rodinám žádnou oporu v jejich nelehké situaci. Nutí je tak svojí nezodpovědností k tomu, aby byli odkázáni na pomoc jiných lidí s dobrým srdcem, kterých je naštěstí mezi námi v nadačním fondu dost.“

Marťo, děkujeme, že jsi s námi  🙂

 

Již brzy splníme přání malé Elišce

Před časem jsme vás seznámili s příběhem statečné tříleté Elišky, která už podruhé bojuje s rakovinou.

Slíbili jsme tenkrát, že se budeme snažit podpořit Elišku dárkem, který ji potěší. Máme radost, že už brzy budeme moct svůj slib splnit a Elišce dárek předat.

Chcete-li ještě i vy čímkoli Elišce přispět, kontaktujte nás prosím do konce tohoto týdne, abychom mohli zajistit předání. Pište prosím na info@nadejeprotebe.cz a do předmětu dejte heslo Eliška.

Cílem Naděje pro Tebe je podporovat ty nemocné a jejich rodiny, kteří jsou mimo pozornost a péči jiných charitativních organizací. I nadále tak můžete naším prostřednictvím podporovat další dětské pacienty – Kačenku a děti v péči Dětské kliniky plzeňské nemocnice.

Děkujeme.

Vyúčtování benefičního koncertu: 46 680 Kč

Benefiční koncert pro Jitku a Štěpánku se konal 28. září 2014 v Retro Music Hall v Praze. Jednalo se o vůbec první benefiční koncert Nadačního fondu Naděje pro Tebe.

Samotný koncert vynesl 32 370 Kč. Hodně našich příznivců se koncertu zúčastnit nemohlo, ale na náš transparentní účet i přesto poslali svůj příspěvek na vstupenku. Jiní si zase koupili placku, aby naše holky podpořili.

Díky tomu se výnos ještě navýšil na konečných 46 680 Kč (stav k 5. 11. 2014). Jitce i Štěpánce bylo každé z transparentního účtu převedeno 23 340 Kč.

Velmi děkujeme všem, kteří Štěpánku a Jitku touto cestou podpořili. Jste úžasní!

A co bude dál?

I nadále budeme obě dámy podporovat. Jejich boj ještě neskončil a tedy ani naše podpora. Navíc jsme do naší „rodiny“ vzali ještě malou Kačenku a také děti z plzeňské nemocnice. Těm všem chceme dále pomáhat a budeme vděčni, pokud to cítíte podobně.

Pomoci můžete finančně, materiálně, účastí v charitativních aukcích…. způsobů je opravdu mnoho.

Děkujeme za přízeň.

 

Čím pomůžeme Kačence?

S naší malou Kačkou už jste se určitě seznámili. My jsme zjišťovali, co by jí udělalo největší radost.

Kačenka, jako ostatně všechny nemocné děti, potřebuje posilovat imunitu. Je zvyklá na dětské vitamíny VIBOVIT (ve formě vhodné pro 5 leté děti). Jiné vitamíny jí moc nechutnají.

Radost jí můžeme udělat také panenkou Monster Hight. Líbí se jí všechny, na barvě pleti prý nezáleží (citujeme) 😉

Kačenčinou velikou lásku jsou žirafy a zebry! Chtěla by domů nějakou živou, ale radost jí udělá určitě i plyšová nebo z jiného materiálu.

Přispět můžete darováním čehokoli z výše uvedeného seznamu, pak nás prosím předem kontaktujte na info@nadejeprotebe.cz.

Můžete také zaslat libovolnou částku na náš transparentní účet  2700686188/2010  ze kterého Kačenku a její rodinu podpoříme.

 

Mnohokrát vám děkujeme.

MÁME NOVÉ ČÍSLO ÚČTU!

Po řadě neúspěšných reklamací a týdnech nikam nevedoucích jednání se zástupci Komerční banky jsme se rozhodli otevřít účet v jiném peněžním ústavu. Nechceme prostředky z Vaší finanční podpory utrácet za neoprávněně účtované bankovní poplatky a považujeme za zbytečné čekat několik dní na připsání peněz převáděných z jiných bank, když je v ČR běžným standardem převod do druhého dne.
Nový transparentní účet Nadačního fondu Naděje pro Tebe má číslo 2700686188/2010  je veden ve Fio bance. Starý účet v Komerční bance bude ještě do konce roku k dispozici pro příjem plateb, ale snažte se prosím převody směřovat již na ten nový.
Děkujeme

Vzali jsme pod svá křídla malou Kačenku, seznamte se prosím!

Kačence bude za pár dní 5 let. Letos v létě jí lékaři odoperovali zhoubný nádor na mozku. Nyní prodělává radioléčbu protonem v motolské nemocnici a čeká ji ještě chemoterapie.Kačenka má doma jednoho brášku, maminku a tatínka.

Zde je její příběh tak, jak ho vypráví sama Kačenčina maminka:

Kačenka se narodila 17. 11. 2009. V září 2012 nastoupila do mateřské školy. Právě ve školce mi asi po jednom a půl roce upozornili, že malá Kačka hodně zakopává, škobrtá a je pomalá. Naznačili mi, že její chůze neodpovídá čtyřletému dítěti, ale dvouletému…

Následně se stav Kačenky začal viditelně zhoršovat. Začaly bolesti hlavy, které připomínaly stav migrény. Malá zvracela a ztrácela vidění. Často spala i přes den, sama si chodila lehnout kvůli únavě. Její bolesti neustupovaly ani po nočním spánku, často nebyla ani schopná jít do školky. Zakopávání bylo stále častější a začaly problémy s chůzí. Nebyla například schopna jít doprava, tělo jí šlo samo doleva, nemohla to ovládat.

Po návštěvě naší paní doktorky 8. 8. 2014 jsme ještě týž den jeli na vyšetření do Hradce Králové, kde Kačenka podstoupila celkové vyšetření – ušní, oční. Po rozkapání očního pozadí lékaři zjistili, že je v hlavě něco špatně. Ihned jsme proto podstoupili magnetickou rezonanci, kde se potvrdil nádor v hlavě o velikosti vajíčka. Ještě týž den nastoupila Kačenka do nemocnice a 13. 8. 2014 jí nádor odoperovali. Onemocnění dostalo jméno melanoblastom zadní jámy lebeční.

V pooperačním stavu přestala Kačenka mluvit a hýbat se. Nikomu nebylo známo, zda se vše ještě vrátí do normálního stavu.

Po operaci nastoupila radioléčbu protonem, která stále ještě probíhá. Jde o 30 ozáření, kde 17 z nich je na celou hlavičku a páteř a 13 ozáření je přímo do místa, kde byl zhoubný nádor. Přidala se i léčba chemoterapií. Zatím ještě není stanovený počet a délka sérií, které musí být součástí léčby. Léčba probíhá v Motolské nemocnici.

Naše Kačenka bojuje proti zákeřné nemoci ze všech sil a my všichni s ní.

 

Kačenku a její rodinu budeme podporovat dlouhodobě. Budeme rádi, když se k nám přidáte. Pomoct můžete příspěvkem na náš transparentní účet   2700686188/2010 pod heslem KAČENKA

Prostřednictvím našich stránek vás následně budeme informovat, jak naše podpora probíhá.

Děkujeme vám za pomoc.

 

 

 

Uděláme radost malé Elišce?

Eliška je statečná tříletá holčička, která s rakovinou bojuje už podruhé. Je po operaci a právě prodělává léčbu chemoterapií. Nesnáší ji úplně nejlépe, má hodně oslabenou imunitu, takže je dost často nemocná.

Její příběh ostatně mluví za vše:

„Dobrý den,

jmenuji se Eliška. Narodila jsem se 18. října 2011 mamce Margit a taťkovi Pavlovi. Doma na mě ještě čekal brácha David. Do mého 1 roku jsem byla úplně zdravá, ani jsem nevěděla,co je kašel nebo rýma.

Ale pak to přišlo – 24. října 2012 se mi udělala boule na levé straně břicha. Hned ráno jsme šli k doktorovi a večer už jsme leželi na onkologii v Motole. Měla jsem nádor na ledvině – nefroblastom. Hned 26. října mi byla zahájena předoperační chemoterapie. Bohužel 29. října se mi v moči objevila krev a 30. října jsem už byla na operaci, kde mi odstranili ledvinu i s nádorem o velikosti 14,5 x 10 x 9 cm. A začala chemoterapie, která trvala 27 týdnů.

V květnu 2013 jsem ukončila léčbu a v prosinci 2013 mi vyndali port pro aplikaci chemoterapie. Zdálo se, že je vše v pořádku. Jezdila jsem na kontroly každé 3 měsíce.

4. srpna 2014 jsem byla zase na kontrole sono, echo a rentgenu plic. Sono i echo dopadlo výborně. Paní doktorka mi říkala, jak jsem to vše krásně zvládla, ale ráno 5. srpna najednou zazvonil telefon a mamce paní doktorka řekla, že mám nález na plicích – metastázu neuroblastomu. 12. srpna jsem absolvovala CT plic, 18. srpna další vyšetření – MR, 20. srpna operaci plic, kdy mi odstranily metu o velikosti 28 x 22 x 10 mm.

26. srpna mi zavedli port a začala jsem opět s chemoterapií. Tentokrát bude trvat 34 týdnů,  vždy po 3 týdnech musím do nemocnice a ležím tam 4 dny, jelikož mi chemo kape. Po první chemoterapii jsem byla ani ne týden doma a musela jsem zpět, jelikož mi spadly bílé krvinky a destičky. Byla jsem zase 8 dní v nemocnici. Po druhé chemo jsem to zvládla jen s transfuzí krve a destiček. Teď dost marodím mám každou chvilku rýmu a kašel. Třetí chemo mám teď akorát za sebou, bylo mi po ní dost špatně. Ale už je líp.

Já to všechno zvládnu a nad tou potvorou vyhraju i podruhé. 

Vaše Eliška“

Je hodně těžké napsat k tomuto příběhu nějaký komentář. Život je bohužel i takový, rakovina si nevybírá.

Elišce a její rodině pomáhá jiná charitativní organizace. Naděje pro Tebe jí proto zprostředkuje jednorázovou materiální sbírku a budeme rádi, když se k nám přidáte.

Eliška potřebuje:

  • léky na podporu imunity (pro tříleté dítě)
  • vitamíny (pro tříleté dítě)
  • inzulínové stříkačky

Elišce můžete udělat radost i drobným dárkem – má ráda lízátka s hroznovým cukrem, myšku Minnie a prasátku Peppu. Ráda staví puzzle, kreslí a modeluje.

My jí rádi pomůžeme splnit její největší přání –  moc by si přála mít svůj vlastní kufřík na kolečkách s Minnie, když jede do nemocnice, aby si do něj mohla dát své hračky.

Chcete-li Elišce udělat radost kontaktujte nás prosím na info@nadejeprotebe.cz

Velmi děkujeme.

Elišce i celé rodině přejeme hodně sil, co nejpevnější zdraví a společně s nimi věříme v dobrý konec!

 

Děkujeme obci Nučice

Je krásné, když někoho požádáte o pomoc a on vám pomůže. Ještě krásnější pak je, když vám pomoc někdo nabídne sám od sebe.

Právě tak se to stalo s obcí Nučice. Za obec nás oslovila paní Martina Zelenková, nabídla nám pomoc a jen co jsme se na ní domluvili, bez váhání se do toho pustili!

Zatím nám pomáhají se sbírkou hraček pro onkologicky nemocné děti, ale společně chystáme i další spolupráci. Určitě vás budeme informovat.

Pokud to máte do Nučic blízko, můžete se ke sbírce přidat a to až do 28. 11. 2014.

Rovnou se tam vydejte třeba na výlet, obec Nučice určitě stojí za to. Že nevíte, kde to je? Na západ od Prahy, u Rudné – těsné blízkosti dálnice D5.

Děkujeme za podporu!

www.nucice.eu

www.lidovy-dum.eu

www.facebook.com/lidovydumnucice

 

 

Máme nového partnera – Energie pro život

Nadační fond Naděje pro Tebe postupně proniká do povědomí veřejnosti. Velice si vážíme toho, že se na nás s důvěrou obracejí lidé s prosbou o pomoc a my se ze všech sil snažíme vyjít jim vstříc. Naše snaha by nemohla být naplňována, kdybychom neměli štěstí na ochotné dárce, kteří věří, že naše práce má smysl a chtějí nás v ní podporovat. Bez nich bychom nezvládli téměř nic.

Jedním z takových dárců je firma Energie pro život, kterou bychom vám na tomto místě chtěli představit.

Jako nejlepší způsob se nám jeví zveřejnit zkrácený text e-mailu, který jsme od nich dostali. Domníváme se totiž, že mluví za vše:

Vážená paní Saturová,

provozujeme malou českou společnost dodávající elektřinu a plyn domácnostem a malým firmám. Někteří z nás jsou bývalí spolupracovníci Jitky Srnové, proto nás velice zasáhla zpráva o jejím onemocnění.

Zjistili jsme, že Jitku podporuje Nadační fond Naděje pro Tebe a hledali jsme cestu, jak efektivně pomoci celému nadačnímu fondu. Napadl nás způsob spolupráce, který by přinesl nadaci peníze a byl prospěšný i pro naši společnost.

 Za každého, kdo se rozhodne odebírat elektřinu nebo plyn od naší společnosti, pošleme na transparentní účet nadace 500 Kč. Pokud někdo odebírá obě energie, bude to rovných 1 000 Kč.

Rádi budeme dodávat energii těm, kdo se pro nás rozhodnou svobodně a bez nátlaku obchodníků, a namísto provize obchodníkům přispějeme nadaci.

 Pevně věříme, že tato forma spolupráce přinese výhody nejen nadačnímu fondu, ale také našim budoucím zákazníkům. Těm garantujeme vždy nižší ceny než mají dominantní dodavatelé, neúčtujeme žádné skryté poplatky a můžeme nabídnout kvalitní zákaznický servis.

 Společně pak můžeme naplnit smysl názvu naší společnosti – Energie pro život.

 Těším se na budoucí spolupráci.

 Věra Sitná

jednatelka společnosti

Nadační fond Naděje pro Tebe s radostí tuto nabídku přijal. Energie pro život se tak stala naším dlouhodobým partnerem. Děkujeme i touto cestou a věříme, že budeme společnou energii rozdávat hodně dlouho.

Chcete-li ušetřit na energiích a zároveň podpořit náš nadační fond, kontaktujte nás na info@nadejeprotebe.cz

Děkujeme!

www.energieprozivot.eu

Snímek obrazovky 2014-10-16 v 16.15.32

 

Kdo nám pomáhá – část první

Květa Saturová – všichni víme, že založila Nadační fond Naděje pro Tebe. Byla to ona, kdo dal věci do pohybu. A byla to ona, kdo jako první aktivně pro nadační fond pracoval. Od samého začátku do dělá to ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu.

S postupem času se začala práce kolem běhu nadačního fondu nabalovat a bylo jasné, že to Květa sama nezvládne. Měla štěstí, že se kolem ní pomalu začal vytvářet okruh lidí, kteří stejně jako ona vidí smysl v aktivitách nadačního fondu a přidali se k ní. A nyní je na čase, abychom vám je postupně představili.

 

Dnes se prosím seznamte s Jitkou Srnovou. Že ji už znáte? Máte pravdu, jedná se o jednu z prvních klientek nadačního fondu. Když Jitka viděla, kolik práce a vyřizování má Květa s rozjezdem nadace, nedalo jí to a chtěla Květě pomoci. Nakonec charitě se věnovala i dříve, tak jí to přišlo vlastně samozřejmé.

Jitka pomáhá v rámci možností, podle toho, co jí aktuální zdravotní stav právě dovolí. Stejně jako Květa se této práci věnuje bez nároku na odměnu. Věří, že až se její situace zlepší, bude nadačnímu fondu pomáhat ještě více a na plný plyn. A co je její hlavní činnost? Organizace naší pomoci pro onkologicky nemocné děti.

 

A jak to všechno komentuje sama Jitka?

„Celý život jsem pomáhala… lidem kolem sebe, dětem v dětských domovech… pomáhala jsem ráda a nezištně.  Prostě jsem cítila, že to mám dělat a naplňovalo mě to.
Pak jsem onemocněla rakovinou. Zjistila jsem, že když nepočítám rodinu, zůstala jsem najednou sama…Do doby, než mi do života vstoupila Naděje pro Tebe a Květa, které můj osud nebyl lhostejný.

Nechci být pouze pasivním příjemcem pomoci, proto jsem se rozhodla Naději pro Tebe její pomoc oplatit. A to sice operativně, podle toho, co Květa zrovna potřebuje. Pomáhám z domova s tím co můžu, co mi dovolí můj zdravotní stav. Pro Naději pro Tebe to dělám ráda. Ještě jednou děkuji za vše!.“

 

Jitko, Naděje pro Tebe děkuje tobě. Děkujeme jménem těch, kterým pomáháš a všichni věříme, že tě nikdy neopustí tvůj elán a zapálení. Přejeme hodně zdraví a díky!

 

Bereme pod svá křídla onkologicky nemocné děti

10728573_560713890695503_1764538788_n

Rakovina se bohužel týká i našich nejmenších. Jejich rodiny se musejí složitě vyrovnávat s tím, že právě jejich dítě je onkologicky nemocné. Tento stav je o to náročnější, že je často doprovázen zhoršením finanční situace celé rodiny. Jeden z rodičů totiž obvykle přestává pracovat, aby se mohl naplno věnovat péči o nemocné dítě. A právě v takovém případě podává pomocnou ruku Naděje pro Tebe.

Pomáháme dětem – radost jim udělá třeba nová hračka, která jim zpestří pobyt v nemocnici. A pomáháme i jejich rodinám – materiální sbírkou i finanční sbírkou na nákup potřebných předmětů (např. pleny, dětská kosmetika, apod.).

Zaměřujeme se zejména na menší nemocnice, kde se léčí onkologicky nemocné děti, a které jsou mimo pozornost jiných charitativních organizací.

 

Děti a jejich rodiny můžete podpořit finančním darem na náš  transparentní účet u FIO banky číslo 2700686188/2010

Přijímáme i věcné dary. Chcete-li nám touto cestou, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese info@nadejeprotebe.cz. Zašleme vám aktuální informace, co děti právě potřebují.

Aktuálně probíhá materiální sbírka pro onkologicky nemocné děti.

Poptáváme:

  • Hračky
  • Postavičky z kinder vajíček
  • Papírové pleny
  • Vlhčené ubrousky

Důležité:

Hračky i postavičky mohou být i použité, ale prosíme pouze v TOP stavu, omyté nebo vyprané a plně funkční.  

Budeme vděčni, když nám s podporou dětských pacientů pomůžete.

Děkujeme vám!

 

Benefiční koncert zatím vynesl 32 370 Kč

První benefiční koncert nadačního fondu Naděje pro Tebe vynesl zatím 32 370 Kč. Určitě se nejedná o konečnou sumu, jelikož další peníze stále ještě docházejí na náš transparentní účet. Konečnou bilanci proto uděláme k 31. 10. 2014, kdy také zveřejníme, co konkrétně bude za vybrané peníze zakoupeno.

Ještě jednou velice děkujeme všem, kdo na koncertě předvedl své umění. A hlavně vám všem, kteří jste tam byli s námi.

Byl to neuvěřitelný zážitek, děkujeme!

Chcete-li ještě dodatečně přispět, můžete tak učinit na náš  transparentní účet  číslo 2700686188/2010 do popisu platby napište KONCERT.
10714824_556062904493935_1132806923_n