Příběh Lenky

Tento příběh nám napsala sama Lenka :

Jsem Lenka, máma 4 dětí. Když mi bylo 6 let a mojí sestře 9 let, umřela nám
(v pouhých 28 letech ) maminka .  Bohužel jsem se ve svých 35 letech dozvěděla, že jsem zdědila mutaci genu BRCa 2 a i přes všechny preventivní prohlídky a preventivní operace v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, jsem v roce 2013 onemocněla a zahájila léčbu chemoterapií a hormonální terapií pro metastatický karcinom prsu. Celých 6 let jsme léčbu zvládali jak psychicky tak finančně.

Nyní se mi nemoc po 6 letech vrátila a já i celá moje rodina jsme znovu připraveni bojovat. Lék, který je dle mojí onkoložky a dle studií nejlepší volbou, bohužel není v mém případě hrazen z VZP. Konkrétně jde o lék Ibrance a měsíčně částku 38.000,- Kč Léčbu jsem zahájila, ale momentálně nás natolik finančně vyčerpává, že jsme se rozhodli obrátit s prosbou o pomoc na vás – dárce. Případné peníze, které by se na účtu sešly, budou jen a výhradně použity na tento lék. V případě změny léčby nebo jejího ukončení, se zavazujeme přebytky zaslat na pomoc pro jiné onkologicky nemocné, konkrétně z nadačního fondu Naděje pro Tebe . Rozhodla jsem se, že stojí za to bojovat, protože nechci, aby moje dvojčata vyrůstala bez maminky, jako já a sestra. Všem dárcům předem moc děkuji. 


Lence můžete pomoci zasláním jakékoliv částky na náš sbírkový účet. Děkujeme.
Číslo účtu: 2500755097 / 2010

Variabilní symbol: 1973